Fiskeregler

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.

Dessa regler gäller from 2003-01-01 och tills något annat meddelas genom denna webbsida. Kontroll av inbetalt fiskekort kan ske.

Genom lösen av ett (1) fiskekort får man fiska med ett (1) spö. Man får behålla/ta upp tre fiskar per dygn och per fiskekort (gäller ädelfisk). Barn upp till 15 år fiskar gratis med målsman som löst fiskekort.

 

Minsta mått för att behålla fisk 

Öring 40 cm Röding 40 cm 

FISKEREGLER

1. Generellt fiskeförbud kan utfärdas i samband med utplanteringsprojekt, eller annan fiskevårdsåtgärd.

2. Fisk som inte håller minimimått, SKALL sättas tillbaka. Död eller levande. (se Återutsättning död fisk)

3. Fiske med mjärde är förbjudet.

4. Fiske med nät är förbjudet. 

5. Högst tre krokar per redskap.

6. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet. 

7. Flytring i samband med spöfiske är tillåtet, om inte annat meddelats.

8. Allt fiske med levande agn är förbjudet. (Detta för att förhindra ofrivilliga utsättningar och spridning av sjukdomar.)

9. Fiske med mask är förbjudet sommartid,

10. Sänken av bly är förbjudet att använda, använd miljösänken.

 

 

 

FÅNGST

Fiskekort berättigar till fångst av högst 3 fiskar per dygn och fiskekort. Fångad fisk får behållas.

 

ÅTERUTSÄTTNING

Här följer några praktiska tips vid fånga och släpp fiske… Catch & Release:

Drilla fisken och släpp tillbaka den så snabbt och skonsamt som möjligt för och undvika att fisken får en mjölksyrechock, pg a utmattning och syrebrist. Detta är ännu viktigare i stilla vatten där syrehalten ofta är lägre.

Undvik även att röra/skada fiskens slemskikt för att minska infektionsrisken.

Håll alltid fisken så mycket som möjligt under vattenytan vid frisläppandet för att undvika syrebrist och onödiga skador på inälvor och skelett. En stor fisk är tung så låt den ligga på sidan så utjämnar du ytan som tyngden vilar på. En trött fisk håller man varsamt under vattenytan tills den kvicknar till och simmar iväg av egen kraft.

I stillastående vatten kan man lugnt föra fisken fram och tillbaka med lugna rörelser i vattnet. Då hjälper du den att andas och återhämta sig.

Vattentemperaturen och syresättningen har också betydelse för överlevnaden, ju varmare och långsammare rinnande vatten desto mindre syremängd tillgodogör sig fisken.

Om man går tillväga på rätt sätt vid återutsättning av fisk är dödligheten nästan lika med noll (0-3%). C&R är ett utmärkt sätt för varje fiskare att bidra med som personlig ”fiskevård”, C&R för att minska belastningen i form av procentuell dödlighet på fiskstammen.

C&R (Catch & Release)

 

SPORTFISKE FÖR MORGONDAGEN

Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet. Traditionell svensk fiskekultur är att såga av den gren vi själva sitter på genom ett alltför stort uttag av matfisk. En svensk beskattningsform mer anpassad till våra egna behov än fiskevattnens egna överskott. Svenska sportfiskare måste ändra sitt förhållningssätt till fisket. Vi måste rätta oss efter dagens förutsättningar, inte gårdagens. För den som vill ha sin fiskmiddag under exempelvis fjällresan är det viktigt att genom selektiv gallring ta rätt individer eller oftast ingen fisk alls.

När du väl bestämt dig för att göra ett uttag ta då inte av de största. De har de finaste generna. Ta ev. ett foto på troféfisken istället för att lägga den i stekpannan. Då har du gjort något för att bevara, och jag garanterar att det kommer att kännas mycket bra efteråt.

Citat: Sportfiske för morgondagen, Ekologiskt Sportfiske www.releasethefish.se

 

ÅTERUTSÄTTNING AV DÖD FISK

Dela fisken i bitar sätt i fiskbitarna på djupt vatten

 

 

ÖVRIGT

Olaga eller olovligt fiske skall omgående anmälas till fisketillsyningsmän.

Även polis och kustbevakningen äger rätt att utföra fiskekortskontroller.

Fisketillsyningsmännen är försedda med särskild bricka och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.

Iaktta traditionell och god fiskeetik. Var rädd om vår vattenmiljö – använd miljösänken i stället för blysänken. Ta med skräp hem. Ta reda på linor, burkar etc. fiskelinor är en dödsfälla för fåglarna och skall aldrig lämnas kvar på din fiskeplats eller kastas i vattnet

 

Sist men inte minst, vi som jobbar här på Camp Svanis hoppas att du får mycket bra och trevlig fiskedag!

PÅ GÅNG:

 

Boka jakt på

© Camp Svanis,   070-218 81 26,   073-043 27 59,   info@campsvanis.se,   Bankgiro: 109-2311