Fiskbestånd

1. Svanisträsk Grov öring, grov abborre, lake och gädda.
2. Dragträsk Öring, abborre, gädda och grov mört.

PÅ GÅNG:

 

Boka jakt på

© Camp Svanis,   070-218 81 26,   073-043 27 59,   info@campsvanis.se,   Bankgiro: 109-2311