Camping

Det finns naturliga gläntor att sätta upp tält i och platser för uppställning av husbilar och husvagnar, dock finns det inte möjlighet till elanslutning.

 

Det finns bakvalar (vindskydd) på 4 ställen runt Svanisträsk.

Rastplatser finns det på 15 ställen runt sjön och det är INTE tillåtet att elda på några andra platser än dom av oss iordningställda.

PÅ GÅNG:

 

Boka jakt på

© Camp Svanis,   070-555 41 66,   070-218 81 26,   info@campsvanis.se,   Bankgiro: 109-2311